Havárie Černobyl | Černobyl 1986 | Fotky

 
 

Průběh havárie černobylské jaderné elektrárny roku 1986

     Elektrárna Černobyl v obrazech, fotky, videa

 
 

V době havárie jadderné elektrárny Černobyl se radiace měřila v hodnotách, jejíž základní jednotkou byl 1 RTG. Normální, běžná hodnota radiace v nezamořeném prostředí činila 12 miliontin RTG. Odpoledne v den výbuchu však činily hodnoty v Pripjati 15 000x vyšší, než je normální stav. Večer tato hodnota stoupla na stav 600 000x vyšší oproti normálu.

Nejdřív budovou černobylské elektrárny otřásly dva mohutné výbuchy, zhaslo světlo a všechno se zahalilo do páry a prachu. Sál s kontrolními panely a pulty pro čtvrtý blok osvětlovaly zkratové jiskry. Mozkem čtvrtého bloku jaderné elektrárny Černobyl bylo informační a výpočetní středisko SKALA. SKALA, to je mozek, zrak a sluch celé elektrárny - počítač sám vykonává všechny nezbytné operace a propočty a dodává je do řídícího stanoviště. Veškeré experimenty probíhaly podle předem stanoveného programu a ten zaznamenával centrální počítač. Měl sledovat všechny odchylky od normy a zaznamenávat je na zvláštní pásku. Následně zpozorovali, že naskočil signál, který oznamoval, že starší inženýr u řídícího panelu NEPLÁNOVANĚ stiskl tlačítko ÚPLNÉ ODSTÁVKY REAKTORU.

   
     
     
     
     
 

Výbuch čtvrtého reaktoru černobylské elektrárny

     
 

Patnáct sekund poté, co technici čtvrtého energobloku černobylské jaderné elektrárny zaznamenali stisk tlačítka úplné odstávky reaktoru, zaznamenali silný záchvěv a o pár okamžiků další, mnohem silnější. Zhaslo světlo a centrální černobylský počítač vysadil rovněž. Následně byla obnovena dodávka proudu z nouzového zdroje a technici se snažili zachránit co se dalo.

Hned po výbuchu Černobylu technici vlastně žádné zvláštní změny nepostřehli. Počítač má, jak známo, skleníkové podmínky. Udržuje se stálá teplota mezi 22°C až 25°C a neustále funguje přetlaková ventilace. Technikům se podařilo celý systém znovu uvést do chodu a snažili se zakrýt systém plachatmi, aby zabránili proniknutí vody, která začala téct ze stropu. Počítač běžel a zaznamenával diagnózu, zatím však nikdo nevěděl, co vlastně zaznamenává. Obsluha zjišťovala co se stalo a snažila se dostat na místa, která podle krizového plánu měla zaujmout, což se však již nezdařilo. Výtah byl v troskách, schodiště a část patra zmizela, všude se povalovaly nosníky, nádrže a především tam nebylo světlo. Z devátého patra se valila voda a technici se snažili, aby centrální černobylská SKALA běžela dál.

   
     
     
     
     
 

Zjištění rozsahu havárie černobylského jaderného reaktoru

       
 
Po dvou bezprostředně po sobě následujících výbuších reaktoru černobylské jaderné elektrárny začali technici zjišťovat rozsah havárie a s katastrofou se začali seznamovat osobně. Jedna z prvních černobylských obětí byl mladší operátor Šašonok. Železobetonový blok operátorovi několikrát přerazil páteř, rozdrtil lebku a hrudní koš. 43 000 obyvatel Pripjati klidně spí.

Je velmi zajímavé, že po výbuchu nedošlo k odstávce třetího a druhého energobloku černobylské jaderné elektrárny. Zatímco obyvatelé SSSR prožívají klidnou noc, dochází k největší jaderné katastrofě v dějinách lidské civilizace. V této chvíli již jsou stovky lidí smrtelně kontaminovány.

Třebaže je Michail Sergejevič Gorbačov nejvyšší představitel ve své době největšího státního útvaru v lidských dějinách s počtem obyvatel 293 047 602, a fakticky nejmocnější muž na planetě Zemi, nedozvídá se pravdivé informace o skutečné situaci v Černobylské jaderné elektrárně, což mělo fatální následky - třebaže došlo k havárii po 01:00, KGB se dovídá o situaci teprve okolo 03:00 ráno. Generální tajemník SSSR Gorbačov až PO PÁTÉ HODINĚ RANNÍ s tím, že došlo k požáru, nikoliv k výbuchu.

   
     
     
     
     
 

více o havárii černobylské jaderné elektrárny

       
 
 CZIN.eu   Pridat.eu  optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog 
odkazů Katalog www stránek  Katalog web stránek Webatlas.cz
Toplist: Havárie elektrárny Černobyl  
   
   
Výměna odkazů  
Atomové hodiny a atomový čas  
Komunikační dovednosti  
Věštecké sny o katastrofách
   
   
 
   

© Interactive Investment 2010 | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů