Havárie Černobyl | Černobyl 1986 | Fotky

 
 

Následky havárie jaderné elektrárny Černobyl 1986

     Elektrárna Černobyl v obrazech, fotky, videa

 
 

Po patnáct let přiznávaly úřady pouze první oběti. Tragedie havárie Černobylské jaderné elektrárny se dostává do obludných sfér machinací, lží, zatajování a překrucování informací. V Černobylu a okolí zemřelo první týden 100 osob.

V době, kdy měli obyvatele Pripjati polykat jodové tablety a chystat se k evakuaci, úřady nepodnikly žádná opatření a naopak vyzývaly obyvatelstvo k účasti na prvomájových oslavách. Šest dní po havárii, kdy byly v inkriminovaných oblastech naměřeny hodnoty 1000x vyšší oproti normálu, představitelé strany nabádaly  obyvatele k účasti i v oblastech, o kterých věděly, že byly silně kontaminovány. Z leteckého pohledu je vidět, že les je v okolí 30 km od výbuch spálen. Kontaminace již postihla nejen Ukrajinu, ale i Bělorusko a Rusko. 01. 05 1986 se vítr mění a zamořeny jsou i části Kyjeva. Úřady však obyvatele stále neinformují a objevuje se pouze krátký článeček na třetí straně Pravdy, (!) který havárii zlehčuje a tvrdí, že nebezpečí již pominulo. Nyní se zdá až neuvěřitelné, že veškeré záběry z oslav Prvního máje 1986 z ukrajinského Státního archivu zmizely. Dva dny po havárii z knihoven rovněž zcela zmizely všechny knihy o atomové energii, jaderných výbuších i prosté učebnice fyziky pro vyšší ročníky.

   
     
     
     
     
 

Následky černobylské havárie v roce 1986

     
 

Prvomájových oslav se zúčastnil v Kyjevě i první tajemník Komunistické strany Ukrajiny Ščerbinskij s rodinou a vnoučaty. Faktem zůstává, že pro zachování klidu a nevyvolání paniky připadalo nejvyššímu vedení SSSR důležité, aby se prvomájových oslav zúčastnily i přední politické osobnosti.

Vzhledem k nedostatku zkušeností však nikdo nepočítal s tím, kolik radiace se do ovzduší již uvolnilo a kudy se přesně šíří - mapy zamoření často pozbývaly na aktuálnosti dříve, než se stihla přijmout a uskutečnit adekvátní opatření. Nikdy nebylo oficiálně zkoumáno a také oficiálně zveřejněno číslo objímající počet kontaminovaných osob během prvomájových oslav. Ščerbinskij, tehdejší I. tajemník strany později spáchal, podobně jako akademik Legasov, sebevraždu. Týden po výbuchu černobylského reaktoru stěhování obyvatel z kontaminovaných oblastí stále pokračuje. Evakuováni jsou obyvatelé města Černobyl 7 km od elektrárny, následují všechna města a vesnice v okolí 30 km od výbuchu. Je vystěhováno přes 140 000 lidí, z nichž někteří jsou již smrtelně kontaminováni. Oblast o rozloze 300 000 ha je odříznuta od zbytku světa. SSSR svádí svou poslední velkou bitvu s neviditelným nepřítelem.

   
     
     
     
     
 

Následky černobylské havárie jaderné elektrárny

       
 
Deset dní po černobylské tragedii zve Gorbačov na Ukrajinu Hanse Blixe, ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii, IAEA, aby navštívil místo černobylské katastrofy.

Hans Blix je první expert a první člověk ze Západu, který Černobyl navštívil. Na dně reaktoru stále hoří 190 tun radioaktivního paliva. Právě v této době se vědci začali obávat druhého výbuchu. Mezitím vysoce radioaktivní mraky přelétají nad Evropou a radioaktivní Cesium 137 a Jod 131 dopadají spolu s radioaktivním deštěm na Bavorsko, sever Itálie, jih Francie a Korsiku. Polní plodiny a pastviny jsou zcela zamořené. Třebaže francouzské úřady existenci těchto mraků se spadem popírají, mrak se šíří dál do Velké Británie a Řecka.  Během několika týdnů jsou pozorovány první desítky případů těžké rakoviny štítné žlázy, slinivky břišní, jater a zhoubných nádorů mozku, zejména u dětí. 

Největším zlem, které z havárie  v Černobylu vzniklo, byla  především lež. Po mezinárodní konferenci ve Vídni hovořil akademik Legasov 3,5 hodiny o 400 000 obětech ozáření. Po jejím skončení se toto číslo snížilo na 4000 a stalo se oficiálním. Akademik Legasov následně spáchal sebevraždu.

   
     
     
     
     
 

 

       
 
 CZIN.eu   Pridat.eu  optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog 
odkazů Katalog www stránek  Katalog web stránek Webatlas.cz
Toplist: Havárie elektrárny Černobyl  
   
   
Výměna odkazů  
Atomové hodiny a atomový čas  
Komunikační dovednosti  
Věštecké sny o katastrofách
   
   
 
   

© Interactive Investment 2010 | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů